Historisches Gewölbe

Die erste urkundliche Erwähnung eines Wasserschlosses in Tauchritz stammt aus dem Jahre 1306.
Ein Großbrand zerstörte 1683 die gesamte Anlage. Daraufhin wurde 1686/87 der jetzige zweigeschossige Baukörper mit hohem Vollwalmdach über der alten Wasserburganlage neu errichtet. Die Schlossanlage wird durch einen großen Wirtschaftshof ergänzt. Er besteht aus vier Gebäuden aus Bruchsteinmauerwerk auf langrechteckigem Grundriss. Sie werden dominiert durch große Krüppelwalmdächer, die nur durch lange Hechtgaupen und kleine Fledermausgaupen zur Belichtung des Bodenraumes gestaltet waren.

Die innere Struktur war der Nutzung angepasst worden. Zu besichtigen ist der südliche Bau mit einem großen Stall- und einem kleineren Wirtschaftsgebäudeteil, von dem eine Treppe mit Holzbohlenbelag ins Dachgeschoss führt. Den Stall bildet ein ausgedehnter Gewölbebau, der durch seine Granitpfeiler mit quaderförmigen Kapitellen eine unerwartete sakrale Wirkung entstehen lässt. Im östlichen Wirtschaftsgebäude wurde ein Kreuzgratgewölbe neu eingerichtet.

Pierwsza udokumentowana wzmianka o pałacu na wodzie w Tauchritz pochodzi z 1306 roku.
Wielki pożar w 1683 r. zniszczył cały obiekt. Na skutek tego obecna dwupiętrowa bryła z wysokim czterospadowym dachem została na nowo wzniesiona w roku 1686/87 w miejscu dawnego budynku.

Założenie pałacowe uzupełnia dziedziniec gospodarczy. Plac składa się 2 czterech budynków o murze z kamienia łamanego i wydłużonym, prostokątnym rzucie. Budowle wyróżniają duże dachy naczołkowe, ozdobione wolimi oczami doświetlającymi poddasze. Wewnętrzne ukształtowanie odpowiadało funkcji poszczególnych budynków.
Do zwiedzenia udostępniona jest południowa budowla z dużą stajnią i mniejszą częścią gospodarczą, w której znajdują się schody o nawierzchni z grubych drewnianych desek, prowadzące na poddasze. Długie, sklepione pomieszczenie tworzy stajnię która dzięki granitowym słupom o głowicach w formie prostopadłościenne’ stwarza niespodziewane sakralne wrażenie. We wschodnim budynku gospodarczym zostały na nowo wzniesione sklepienia krzyżowe.