Przerwy energetyczne dla konferencje półdniowe 5 godz.